مرده گرمازدگی رسانه ها سربازان سرباز حرارت

مرده: گرمازدگی رسانه ها سربازان سرباز حرارت

گت بلاگز اخبار اجتماعی اعتبار کارت‌های ملی قدیمی تا آخر سال

سخنگوی شرکت ثبت احوال کشور از تخصیص داده شده است تمهیداتی جهت جانبازان، معلولان و سالمندان خبر داد و گفت: ایستگاه‌های سیاری آینده نگری کرده ایم جهت کسانی که محد

اعتبار کارت‌های ملی قدیمی تا آخر سال

اعتبار کارت های ملی قدیمی تا آخر سال

عبارات مهم : اعتبار

سخنگوی شرکت ثبت احوال کشور از تخصیص داده شده است تمهیداتی جهت جانبازان، معلولان و سالمندان خبر داد و گفت: ایستگاه های سیاری آینده نگری کرده ایم جهت کسانی که محدودیت حرکتی دارند تا بتوانند کارت ملی و شناسنامه خود را تعویض کنند.

به گزارش ایسنا، ابوترابی در یک برنامه رادیویی با بیان اینکه کارت های ملی قدیمی تا آخر سال 96 اعتبار دارد، از هموطنان خواست که تعویض و هوشمند کردن کارت ملی خود به دفاتر و مراکز ثبت احوال مراجعه کنند.

اعتبار کارت‌های ملی قدیمی تا آخر سال

وی افزود: کسانی که اعتبار کارت هایشان سال های آینده است هم می توانند کارت های خود را تعویض کنند ولی اولویت با کسانی است که اعتبار کارتشان تا آخر اسفند 96 است.

وی با بیان اینکه هموطنان می توانند با مراجعه به سایت https://www.ncr.ir/ پیش عضویت انجام دهند، هزینه تعویض کارت ملی را 31 هزارتومان بیان کرد.

سخنگوی شرکت ثبت احوال کشور از تخصیص داده شده است تمهیداتی جهت جانبازان، معلولان و سالمندان خبر داد و گفت: ایستگاه‌های سیاری آینده نگری کرده ایم جهت کسانی که محد

سخنگوی شرکت ثبت احوال راجع به مدت وقت صدور کارت هوشمند ملی نیز گفت: در حال حاضر فرایند صدور کارت تازه یک ماه است ولی تلاش می شود کارت ها 15 روزه هم صادر شود.

واژه های کلیدی: اعتبار | هوشمند | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz