مرده گرمازدگی رسانه ها سربازان سرباز حرارت

مرده: گرمازدگی رسانه ها سربازان سرباز حرارت

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری معاونت سیاسی صدا و سیما به خاطر خبر رسان تلگرام توبیخ شد

پس از گزارش صدا و سیما مبنی بر شادمانی مردم بخاطره فیلترینگ خبر رسان تلگرام معاونت سیاسی این شرکت توبیخ شد.

معاونت سیاسی صدا و سیما به خاطر خبر رسان تلگرام توبیخ شد

معاونت سیاسی صدا و سیما به خاطر خبر رسان تلگرام توبیخ شد

عبارات مهم : سیاسی

پس از گزارش صدا و سیما مبنی بر شادمانی مردم بخاطره فیلترینگ خبر رسان تلگرام معاونت سیاسی این شرکت توبیخ شد.

فرید مدرسی روزنامه نگار خبر داده است: عبدالعلی علی عسکری، مدیر صدا و سیما، مجید آخوندی، معاونت سیاسی این شرکت را توبیخ کرد که خبرگزاری تحت مدیریت آن گزارشی ساختگی از “شادمانی مردم بخاطر فیلترینگ تلگرام” پخش کرده است.

معاونت سیاسی صدا و سیما به خاطر خبر رسان تلگرام توبیخ شد

گفته اند در این توبیخِ اداری، مدیر صدا و سیما این گزارش را “نامتوازن، غیرواقعی و غیرحرفه ای” دانسته و توضیحات دیشب را در تصویر العمل به اعتراض ها و تکذیب های مردم حاضر در گزارش را نیز “ناشیانه و عذر بدتر از گناه” خوانده است.

این تصویر العمل بعد از آن صورت گرفت که خبرگزاری صدا و سیما تحت مدیریت “مهرداد سیدمهدی” گزارشی راجع به استقبال مردم از فیلتر خبر رسان تلگرام پخش کرده که در اینترنت و از سوی مردم به شدت مورد نقد و طعنه و تمسخر قرار گرفته هست. دیشب هم گزارش تکمیلی پخش شده است هم مایه اعتراض مسولان و مقامات شده است بود که تاکیدی بود بر ساختگی بودن گزارش ابتدایی بود.

پس از گزارش صدا و سیما مبنی بر شادمانی مردم بخاطره فیلترینگ خبر رسان تلگرام معاونت سیاسی این شرکت توبیخ شد.

روزنامه ایران

واژه های کلیدی: سیاسی | تلگرام | اعتراض | فیلترینگ تلگرام | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz